Analysevoorschrift Matrix Parameter Rg Laag niveau Hoog niveau RvA-erkend
Niveau r (%) R (%) Ue (%) σ (%) Niveau r (%) R (%) Ue (%) σ (%)
OC3406
Bepaling van vluchtige componenten in water met behulp van on-line purge and trap, refocussering op koude val en capillaire gaschromatografie met massa selectieve detectie
Techniek: P&T - GC-MS
Norm: Eigen methode
Drinkwater 1,2-Dichloorpropaan 0.05 µg/ℓ 0.1 µg/ℓ 11 11 25.89 110 2 µg/ℓ 5.5 11.64 98 Q
Grondwater 1,2-Dichloorpropaan 0.05 µg/ℓ 0.1 µg/ℓ 7.5 16.39 100 2 µg/ℓ 8 16.17 97 Q
Oppervlaktewater 1,2-Dichloorpropaan 0.05 µg/ℓ 0.1 µg/ℓ 6.4 13.71 100 2 µg/ℓ 6.4 12.79 98 Q
Conservering: 0.88 ml 9.1 mol/l zwavelzuur (59% w/w)

Legenda

Rg
Rapportagegrens, de rapportagegrens is gelijk aan of wat hoger dan de onderste analysegrens (3 x spreiding van de reproduceerbaarheid bij een concentratie in de buurt van de onderste analysegrens)
Niveau
Concentratie waarbij de prestatiekenmerken bepaald zijn
r (%)
Relatieve spreiding van de herhaalbaarheid vermenigvuldigd met 2√2
R (%)
Relatieve spreiding van de reproduceerbaarheid vermenigvuldigd met 2√2
Ue (%)
Geëxpandeerde meetonzekerheid.
σ (%)
Gemiddelde terugvinding van de reproduceerbaarheid.
RvA-erkend
Q = Erkend door RvA, scope L387