Detectie van Aeromonas met qPCR

Beschrijving: PCR of polymerase kettingreactie is een techniek waarbij een DNA-template wordt vermenigvuldigd (geamplificeerd). Kwantitatieve PCR (qPCR) is een techniek waarbij de vermeerdering van het DNA zichtbaar gemaakt wordt door gebruik te maken van een fluorescente probe. De apparatuur meet de fluorescentie die in de PCR-cycli ontstaat en de software helpt deze informatie te interpreteren door deze te presenteren als grafiek. Aan de hand van de grafiek wordt vastgesteld of er veel of weinig oorspronkelijk target-DNA aanwezig was in het monster. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een kalibratielijn met bekende DNA-concentraties van het target-DNA, kan de hoeveelheid DNA in het oorspronkelijke monster gekwantificeerd worden. Deze qPCR-methode richt zich op het vaststellen van de hoeveelheid Aeromonas die aanwezig is.Techniek: PCR
Norm: Eigen methode
Analysevoorschrift Matrix Parameter Rg Laag niveau Hoog niveau RvA-erkend
Niveau r (%) R (%) Ue (%) σ (%) Niveau r (%) R (%) Ue (%) σ (%)
ANA0001248
Drinkwater DNA concentratie
Conservering: Steriele fles 2 ml NTA-thio (1000ml)
Houdbaarheid: 1 dagen
Doorlooptijd: 0.2 dagen

Legenda

Rg
Rapportagegrens, de rapportagegrens is gelijk aan of wat hoger dan de onderste analysegrens (3 x spreiding van de reproduceerbaarheid bij een concentratie in de buurt van de onderste analysegrens)
Niveau
Concentratie waarbij de prestatiekenmerken bepaald zijn
r (%)
Relatieve spreiding van de herhaalbaarheid vermenigvuldigd met 2√2
R (%)
Relatieve spreiding van de reproduceerbaarheid vermenigvuldigd met 2√2
Ue (%)
Geëxpandeerde meetonzekerheid.
σ (%)
Gemiddelde terugvinding van de reproduceerbaarheid.
RvA-erkend
Q = Erkend door RvA, scope L387