Analysevoorschrift Matrix Parameter Rg Laag niveau Hoog niveau RvA-erkend
Niveau r (%) R (%) Ue (%) σ (%) Niveau r (%) R (%) Ue (%) σ (%)
ANA0001323

Techniek:
Norm:
Afvalwater Activiteit t.o.v. flutamide
Aluminiumsulfaat Activiteit t.o.v. flutamide
Ammoniumchloride Activiteit t.o.v. flutamide
Bronwater Activiteit t.o.v. flutamide
Calciumcarbonaat (marmer) Activiteit t.o.v. flutamide
Calciumhydroxide (kalk en kalkmelk) Activiteit t.o.v. flutamide
Calciumoxide Activiteit t.o.v. flutamide
Chloorbleekloog (natriumhypochloriet) Activiteit t.o.v. flutamide
Demiwater Activiteit t.o.v. flutamide
Dialysewater Activiteit t.o.v. flutamide
Drinkwater Activiteit t.o.v. flutamide
Filtermateriaal Activiteit t.o.v. flutamide
Grond en slib Activiteit t.o.v. flutamide
Grondwater Activiteit t.o.v. flutamide
IJzer(II)chloride Activiteit t.o.v. flutamide
IJzer(III)chloride Activiteit t.o.v. flutamide
Kaliumpermanganaat Activiteit t.o.v. flutamide
Lucht Activiteit t.o.v. flutamide
Mangaanchloride Activiteit t.o.v. flutamide
Natriumchloriet Activiteit t.o.v. flutamide
Natriumhydroxide-oplossing Activiteit t.o.v. flutamide
Natriumpermanganaat Activiteit t.o.v. flutamide
Oppervlakken contact Activiteit t.o.v. flutamide
Oppervlaktewater Activiteit t.o.v. flutamide
Proceswater Activiteit t.o.v. flutamide
Vaste stof Activiteit t.o.v. flutamide
Wisprofloc-N Activiteit t.o.v. flutamide
Zoutzuur-oplossing Activiteit t.o.v. flutamide
Zwavelzuur-oplossing Activiteit t.o.v. flutamide
Zwembadwater Activiteit t.o.v. flutamide

Legenda

Rg
Rapportagegrens, de rapportagegrens is gelijk aan of wat hoger dan de onderste analysegrens (3 x spreiding van de reproduceerbaarheid bij een concentratie in de buurt van de onderste analysegrens)
Niveau
Concentratie waarbij de prestatiekenmerken bepaald zijn
r (%)
Relatieve spreiding van de herhaalbaarheid vermenigvuldigd met 2√2
R (%)
Relatieve spreiding van de reproduceerbaarheid vermenigvuldigd met 2√2
Ue (%)
Geëxpandeerde meetonzekerheid.
σ (%)
Gemiddelde terugvinding van de reproduceerbaarheid.
RvA-erkend
Q = Erkend door RvA, scope L387