Analysevoorschrift Matrix Parameter Rg Laag niveau Hoog niveau RvA-erkend
Niveau r (%) R (%) Ue (%) σ (%) Niveau r (%) R (%) Ue (%) σ (%)
AC1270

Techniek:
Norm: Conform NEN 5622
Drinkwater Alfa-radioactiviteit 0.04 Bq/l Q
Grondwater Alfa-radioactiviteit 0.04 Bq/l Q
Oppervlaktewater Alfa-radioactiviteit 0.04 Bq/l Q
Conservering: 54.72 ml 8.4 M/l salpeterzuur ( 40% w/w)

Legenda

Rg
Rapportagegrens, de rapportagegrens is gelijk aan of wat hoger dan de onderste analysegrens (3 x spreiding van de reproduceerbaarheid bij een concentratie in de buurt van de onderste analysegrens)
Niveau
Concentratie waarbij de prestatiekenmerken bepaald zijn
r (%)
Relatieve spreiding van de herhaalbaarheid vermenigvuldigd met 2√2
R (%)
Relatieve spreiding van de reproduceerbaarheid vermenigvuldigd met 2√2
Ue (%)
Geëxpandeerde meetonzekerheid.
σ (%)
Gemiddelde terugvinding van de reproduceerbaarheid.
RvA-erkend
Q = Erkend door RvA, scope L387