Bepaling van totale alfa, totale bèta en rest-bèta radioactiviteit in water

Beschrijving: Het monster wordt aangezuurd om radionucliden in oplossing te houden. Het monster wordt na toevoeging van zwavelzuur drooggedampt en vervolgens bij 350 °C gegloeid. Het residu wordt overgebracht in een telschaal zodanig dat de laagdikte van het preparaat 200 g/m2 bedraagt. Van dit telpreparaat wordt met behulp van een gas-proportionele telopstelling de alfa- en bèta-radioactiviteit bepaald.
Alfa- en bètadeeltjes veroorzaken in de telbuizen van de meetopstelling ionisatie van het telgas. Elektronen worden versneld naar een op hoogspanning staande teldraad en als puls geteld. De pulsgrootte is evenredig aan de energie van de alfa- of bètadeeltjes. Door de grotere massa en lading vertonen alfadeeltjes een duidelijk grotere puls dan bètadeeltjes. Hierdoor kan van een telpreparaat gelijktijdig de alfa- en bèta-activiteit worden gemeten en van elkaar onderscheiden. De telopstelling wordt vooraf gekalibreerd met een Am-241 alfa-standaard en een K-40 bèta-standaard.
De methode is van toepassing op de bepaling van de totale alfa-activiteit in water groter of gelijk aan 0,04 Bq/l en de totale bèta- en rest-bèta-activiteit in water groter of gelijk aan 0,01 Bq/l. De bepaling vindt plaats met de dikke-laagmethode en met behulp van gas-proportionele telling; uitgaande van telschalen met een diameter van 60 mm en een preparaatdikte van 200 g/m2 bedraagt de teltijd 20 uur. Met deze methode conform NEN 5622 (alfa) en NEN 6421 (bèta) wordt de totale alfa-activiteit gegeven als Am-241 equivalent en de totale bèta- en rest-bèta-activiteit als K-40 equivalent. Over de aanwezigheid van specifieke radionucliden kan met de methode geen uitspraak worden gedaan. Vluchtige nucliden zoals Rn-222 worden niet meebepaald.
Techniek: Proportioneeltelling
Norm: Conform NEN-EN-ISO 9696
Analysevoorschrift Matrix Parameter Rg Laag niveau Hoog niveau RvA-erkend
Niveau r (%) R (%) Ue (%) σ (%) Niveau r (%) R (%) Ue (%) σ (%)
AC1270
Drinkwater Alfa-radioactiviteit 0.04 Bq/l 0.6 Bq/l 9.1 32 11.7 84.5 Q
Grondwater Alfa-radioactiviteit 0.04 Bq/l 0.6 Bq/l 9.1 32 11.7 84.5 Q
Oppervlaktewater Alfa-radioactiviteit 0.04 Bq/l 0.6 Bq/l 9.1 32 11.7 84.5 Q
Conservering: 60 ml Salpeterzuur 40% (W/W)
Houdbaarheid: 30 dagen
Doorlooptijd: 14 dagen

Legenda

Rg
Rapportagegrens, de rapportagegrens is gelijk aan of wat hoger dan de onderste analysegrens (3 x spreiding van de reproduceerbaarheid bij een concentratie in de buurt van de onderste analysegrens)
Niveau
Concentratie waarbij de prestatiekenmerken bepaald zijn
r (%)
Relatieve spreiding van de herhaalbaarheid vermenigvuldigd met 2√2
R (%)
Relatieve spreiding van de reproduceerbaarheid vermenigvuldigd met 2√2
Ue (%)
Geëxpandeerde meetonzekerheid.
σ (%)
Gemiddelde terugvinding van de reproduceerbaarheid.
RvA-erkend
Q = Erkend door RvA, scope L387