Analysevoorschrift Matrix Parameter Rg Laag niveau Hoog niveau RvA-erkend
Niveau r (%) R (%) Ue (%) σ (%) Niveau r (%) R (%) Ue (%) σ (%)
AC1600
Bepaling van ammonium, chloride, nitraat, nitriet, ortho-fosfaat, silicaat en sulfaat, met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie
Techniek: Spectrofotometrie
Norm: Eigen methode
Afvalwater Ammonium 0.05 mg/l NH4 2.5 mg/l NH4 4.2 9.2 100 Q
Demiwater Ammonium 0.05 mg/l NH4 2.5 mg/l NH4 1.9 4.1 100 Q
Drinkwater Ammonium 0.05 mg/l NH4 2.5 mg/l NH4 2.8 6.5 100 Q
Grondwater Ammonium 0.05 mg/l NH4 2.5 mg/l NH4 1.2 2.9 100 Q
Oppervlaktewater Ammonium 0.05 mg/l NH4 2.5 mg/l NH4 2.6 5.2 100 Q
Zwembadwater Ammonium 0.05 mg/l NH4 2.5 mg/l NH4 1 4.6 100

Legenda

Rg
Rapportagegrens, de rapportagegrens is gelijk aan of wat hoger dan de onderste analysegrens (3 x spreiding van de reproduceerbaarheid bij een concentratie in de buurt van de onderste analysegrens)
Niveau
Concentratie waarbij de prestatiekenmerken bepaald zijn
r (%)
Relatieve spreiding van de herhaalbaarheid vermenigvuldigd met 2√2
R (%)
Relatieve spreiding van de reproduceerbaarheid vermenigvuldigd met 2√2
Ue (%)
Geëxpandeerde meetonzekerheid.
σ (%)
Gemiddelde terugvinding van de reproduceerbaarheid.
RvA-erkend
Q = Erkend door RvA, scope L387